Surowce kamienne

Złoża naturalnych materiałów kamiennych stanowią niewyczerpane źródło surowców dla budownictwa, drogownictwa oraz przemysłu. W przemyśle surowiec kamienny stosowany jest w postaci brył (tzn. w postaci uzyskanej przy jego wydobyciu), w postaci sproszkowanej i w postaci odlewów. W postaci brył, odpowiednio obrobionych, kamień znajduje zastosowanie jako wszelkiego rodzaju walce, gniotowniki, toczydła, ścieraki itp. Drugą dziedziną zastosowania surowców kamiennych jest budowa aparatury chemicznej. Aparatura ta narażona jest nie tylko na działanie czynników chemicznych (kwasów, ługów, soli, par, gazów), ale także wysokich ciśnień (często rzędu 1000 at) i wysokich temperatur (od 200 do 2500°C). Surowce kamienne często są jedynymi materiałami, które mogą być w tych warunkach stosowane. Do materiałów stosowanych w tym zakresie należą przede wszystkim granit, andezyt, porfir, kwarc i kwarcyty oraz skalenie. Granit ma dobrą kwasoodporność (95,5-i-97,5%), lecz małą odporność na temperaturę (do 200°C). Andezyt stanowi jeden z najlepszych materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych. Jest bardzo odporny na działanie kwasów i gazów, jak również na wysokie temperatury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>