System roznicowy

System różnicowy wymaga użycia Unii trójprzewodowej, w której przesyłane są ‚dwa sygnały. Parametr mierzony jest reprezentowany przez wzajemny stosunek tych sygnałów, a nie ich wartość bezwzględną. Dzięki temu zmiany napięć zasilających lub oporności linii, jeżeli oddziałują w tym samym stosunku na oba sygnały, co zwykle ma miejsce, nie powodują błędów pomiaru. Źródło zasila prądem zmiennym dwie symetryczne połówki cewki, w której porusza się rdzeń. Gdy rdzeń znajduje się w środku cewki, wtedy prądy płynące przez obie połówki są sobie równe. Przesuwanie rdzenia powoduje proporcjonalne zmniejszanie się natężenia prądu w połówce cewki, do której rdzeń jest wsuwany, a wzrost natężenia prądu w połówce, ł której jest wysuwany. W odbiorniku znajduje się miernik ilorazowy, którego wychylenie jest proporcjonalne do stosunku natężeń prądów. Ponieważ nadajnik pracuje na prądzie zmiennym, a miernik na prądzie stałym, w układ włączone są prostowniki. Do systemów różnicowych można też zaliczyć łącza selsynowe,, chociaż działają one na odmiennej zasadzie. Selsyny przypominają swym wyglądem małe silniki elektryczne i zarówno nadajnik jak i odbiornik w ogólnym przypadku nie różnią się między sobą. Jeżeli oba selsyny przyłączone zostaną do wspólnego zasilania i dodatkowo zostaną połączone między sobą, wtedy przekręcenie osi jednego z selsynów powoduje jednoczesny obrót osi drugiego selsyna o taki sam kąt. Łącze selsynowe jest najprostszym sposobem przenoszenia na odległość danych pomiarowych, sprowadzonych do wartości kąta obrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>