Telekomunikacja

Linie łączące ostrzegacze z centralą buduje się zazwyczaj wspólnie z siecią telefoniczną. Stosowane są przy tym promieniowej pętlicowe i mieszane układy połączeń. W układzie promieniowym obszar dozorowany dzieli się na obwody. W każdym obwodzie instaluje się odpowiednią ilość ostrzegaczy ręcznych lub samoczynnych. Zadziałanie któregoś ostrzegacza powoduje przerwę w obwodzie elektrycznym, w którym ostrzegacz jest zainstalowany. Wtedy centrala uruchamia alarm i podaje numer obwodu. Centrala sygnalizuje również uszkodzenia linii i urządzeń centrali, oraz brak zasilania. Przy pomocy linii alarmowych można przeprowadzać rozmowy telefoniczne, używając mikrotelefonu włożonego do gniazdka, umieszczonego przy przycisku alarmowym. W układzie pętlicowym wszystkie ostrzegacze są połączone szeregowo w jeden zamknięty pierścień. Ostrzegacze posiadają mechaniczne impulsatory, które po zadziałaniu ostrzegacza przerywają impulsowo obwód, w określonym rytmie, przesyłając w ten sposób do centrali numer ostrzegacza. System pętlicowy działa mimo przerwy lub uziemienia przewodu. Połączenie następuje wtedy przez jeden przewód i ziemię. Lokalne centralki alarmowe, np. zakładów pracy, mogą samoczynnie uruchamiać alarm w centrali umieszczonej w terenowej Komendzie Straży Pożarnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>