Tory telekomunikacyjne

Jako tory telekomunikacyjne do transmisji danych są obecnie używane kanały telefoniczne, ponieważ mają one szersze pasmo od kanałów telegraficznych, a tym samym umożliwiają szybszą transmisję danych. Do transmisji danych używa się specjalnych kodów, wykrywających pomyłki lub wykrywających i poprawiających pomyłki. Zasada działania tych kodów polega na tym, że przesyła się większą ilość impulsów, niż jest niezbędnie potrzebne do przesłania informacji. Nadwyżkowe impulsy służą do celów kontrolnych. Najprostszy kod wykrywający omyłki wykorzystuje tzw. kontrolę parzystości. Wymaga ona użycia o jedną pozycję więcej niż przewiduje się do przesyłania. Przed transmisją odpowiednie urządzenie w nadajniku zlicza impulsy na przesyłanych pozycjach i jeżeli ilość ich jest nieparzysta, wtedy wysyła zero na pozycji dodatkowej. Natomiast jeżeli ilość przesyłanych impulsów jest parzysta, wtedy urządzenie przesyła impuls na pozycji dodatkowej. Skutkiem tego z nadajnika zawsze jest wysyłana nieparzysta ilość impulsów. W odbiorniku urządzenie kontrolujące sprawdza, czy ilość otrzymanych impulsów jest nieparzysta. Jeżeli ‚stwierdzona zostanie ilość parzysta, wtedy następuje sygnalizacja błędu. System ten nie wykrywa wszystkich możliwych błędów, ale najczęściej spotykane zgubienie lub dodanie pojedynczego impulsu. W urządzeniu, w którym kod umożliwia tylko wykrywanie omyłek, odbiornik po wykryciu omyłki nie przekazuje informacji na wyjście, ale wysyła do nadajnika sygnał wywołujący powtórne przesłanie informacji. Procedura ta nie jest potrzebna, jeżeli kod zawiera informacje umożliwiające poprawienie omyłek. Kod taki wymaga wszakże każdorazowego przesyłania co najmniej kilku dodatkowych impulsów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>