Trwalosc drewna

Trwałość drewna jest to odporność na działanie czynników powodujących jego rozkład. Miarą trwałości jest okres czasu przez jaki drewno zachowuje swoje własności i opiera się rozkładowi, będącemu następstwem destruktywnej działalności czynników biologicznych oraz naturalnego starzenia się. Starzenie się obejmuje procesy zachodzące pod wpływem działania czynników abiotycznych, prowadzące w długich okresach czasu do zniszczenia drewna. Rozkład drewna jest w tym przypadku następstwem powolnego utleniania, działania światła i przede wszystkim okresowych zmian temperatury oraz względnej wilgotności powietrza. W celu wyeliminowania tych zmian stosuje się klimatyzację pomieszczeń. Intensywność procesów rozkładowych zależy od gatunku drewna, od rodzaju atakujących czynników oraz od warunków zewnętrznych. Największy wpływ ma wilgotność drewna np. grzyby nie atakują drewna o wilgotności poniżej 20%, ani drewna nasyconego wodą. Drewno przebywające stale pod wodą lub w mokrej ziemi zachowuje wysoką wytrzymałość przez setki i tysiące lat. Świadczą o tym dębowe piloty Wenecji lub drewno w budowlach Biskupina, które doskonale zachowało się w mokrym środowisku torfowym, a zniszczeniu ulega dopiero po odsłonięciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>