Uklad regulacji impulsowej

Przytoczone poprzednio przykłady dotyczyły sterowania ciągłego. Odmienną klasę stanowią układy przerywne, wśród których wyróżniamy układy impulsowe i cyfrowe. W układzie ciągłym sygnał jest ciągły w czasie. W układzie impulsowym sygnał pojawia się tylko okresowo jako impuls, którego amplituda lub długość reprezentuje wielkość sygnału. W układzie cyfrowym wielkość sygnału jest reprezentowana przez kombinację impulsów, np. dodatnich i ujemnych, przy czym długość i amplituda impulsów cyfrowych nie ulega zmianie. Regulator impulsowy różni się od regulatora krokowego tym, że w regulatorze impulsowym impulsy są wytwarzane w stałym rytmie, niezależnym od wielkości sygnału błędu. Dlatego regulator impulsowy reaguje opóźnieniem na zakłócenia pojawiające się w przerwie między impulsami. Główną zaletą regulatorów impulsowych jest prostota ich konstrukcji, a tym samym duża niezawodność działania, przy niskiej cenie regulatora. Przykładem może być impulsowy regulator temperatury w piecach. W regulatorze przyrząd pomiarowy mierzy napięcie termoelementu umieszczonego w piecu. Ponieważ napięcie to jest proporcjonalne do temperatury, więc i wychylenie wskazówki przyrządu pomiarowego będzie proporcjonalne do temperatury. W regulatorze znajduje się silnik synchroniczny z przekładnią, który obraca mimośród, podnosząc rytmicznie, np. raz na minutę, ramię. Łącznie z ramieniem podnoszona jest płytka schodkowa, do której zamocowany jest wyłącznik rtęciowy. Rtęć łączy styki wyłącznika, a tym samym umożliwia przepływ prądu przez uzwojenie grzejne pieca, gdy wyłącznik znajduje się w położeniu poziomym lub jest lekko pochylony. Przy silnym przechyleniu wyłącznika styki zostają rozwarte i prąd nie płynie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>