Uklady sterowania i sygnalizacji

Przejście ze sterowania bezpośredniego do sterowania przekaźnikowego-stycznikowego umożliwia zrealizowanie sterowania zdalnego. Sterowanie zdalne można uzyskać łącząc elementy sterujące z wykonawczymi za pomocą przewodów, ewentualnie stosując po drodze wzmacniacze. Sposób ten jest niepraktyczny przy większych odległościach, ponieważ dla każdego elementu sterowania wymaga oddzielnego przewodu, a w przypadku sterowania drogą radiową — oddzielnego nadajnika i odbiornika. Trudności tych unika się, stosując specjalnie w tym celu opracowane układy sterowania zdalnego. Załóżmy, że należy uruchomić elektromagnes E24. W tym celu przyciska się przycisk P24. Powoduje to w nadajniku przepływ prądu od bieguna „ – ” zasilacza, przez przycisk P24, impulsator, do bieguna „—” zasilacza. Impulsator pod wpływem przepływu prądu wysyła impulsy prądu, z których każdy powoduje przyciągnięcie przez elektromagnes l zwory 3 w wybieraku nadajnika, co pociąga za sobą obrócenie koła zębatego o jeden ząb, a tym samym przesunięcie szczotki 5 wybieraka na następną pozycję. Synchronicznie z ruchem szczotki 5 wybieraka w nadajniku odbywa się ruch szczotki 6 wybieraka w odbiorniku, gdyż cewki wybieraków są połączone równolegle. Gdy szczotka wybieraka w nadajniku natrafi na wybraną pozycję 24, wtedy zamyka się drugi obwód: od bieguna „ –” zasilacza, przez zamknięty przycisk P24, styk i szczotkę wybieraka, przekaźnik, do bieguna „—” zasilacza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>