Uklady sterowania

Układy sterowania z niepełną informacją początkową tworzą tzw. układy adaptacyjne. Ten typ sterowania jest konieczny w urządzeniach zmieniających w czasie pracy w istotny sposób swe charakterystyki techniczne. Zasada adaptacji, polegająca na przystosowaniu się układu do istniejących warunków, została zaczerpnięta od żywych organizmów, w których istnieją jej najdoskonalsze przejawy. Szereg wielkości ważnych dla istnienia organizmu, jak temperatura, ciśnienie krwi itp. organizm w danych warunkach stara się utrzymać na optymalnym poziomie. Sterowanie adaptacyjne w technice rozwinęło się już po powstaniu cybernetyki. Zazwyczaj ma ono na celu spełnienie warunku określonego odpowiednim kryterium. Jeżeli ów warunek przedstawia dążenie do pewnego optimum, to zachodzi sterowanie optymalne. Sterowanie adaptacyjne stosowane jest w różnych dziedzinach technicznych. Np. przy dalekich lotach samolotów zmieniają się warunki atmosferyczne, zmniejsza się ciężar samolotu wskutek zużycia paliwa, itp. W tych warunkach minimalne zużycie paliwa może zapewnić tylko sterowanie adaptacyjne — ekstremalne. Urządzenie sterujące zmienia w określonych momentach czasu szybkość obrotową silnika, obliczając przy tym zużycie paliwa przypadające na przebytą odległość. Urządzenie wyszukuje i nastawia w czasie lotu taką szybkość obrotową silnika, przy której zużycie paliwa na jednostkę przebytej odległości jest minimalne. Podobny rodzaj sterowania jest stosowany przy wierceniach naftowych w celu uzyskania maksymalnej prędkości wiercenia, w urządzeniach energetycznych, chemicznych i metalurgicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>