Uzaleznienia od regulacji

Chcąc uniezależnić się od fizycznej natury układu regulacji, przedstawiamy go w układzie blokowym. Każdy z bloków może przedstawiać taką część układu, dla której można wyróżnić sygnał wejściowy i wyjściowy. Zamknięty układ regulacji składa się z dwóch zasadniczych bloków — obiektu i regulatora. W obiekcie przebiega proces regulowany, działają nań różne zakłócenia, a wielkość regulowana jest wielkością wyjściową z obiektu. Regulator w stosunku do obiektu tworzy sprzężenie zwrotne. Poszczególne zespoły regulatora spełniają różne zadania. Czujnik l, mierząc aktualną wartość regulowanej wielkości, wytwarza sygnał porównywany w sumatorze 2 z sygnałem reprezentującym wartość zadaną. Powstanie różnicy między tymi wartościami wywołuje w zespole wzmacniającym 3 regulatora sygnał sterujący siłownikiem 4 (serwo-motorem). Przestawienie przez siłownik nastawnika (organu wykonawczego) 5 (zaworu, przepustnicy itp.) zgodnie z realizowanym przez regulator prawem regulacji powoduje zmianę wielkości regulowanej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>