Wielkosci cyfrowe

Każda z wielkości ciągłych zostaje przekształcona na ciąg impulsów dwójkowych i wprowadzona do maszyny cyfrowej, wypełniającej np, następujące funkcje: a) kontrolę wartości parametrów procesu i sygnalizacje przekroczeń dopuszczalnych granic, b) rejestrację czasu, w którym dany parametr przekroczył dopuszczalne granice oraz powrócił do normalnych wartości lub rejestracja okresowa wartości sygnalizowanych parametrów, c) okresową rejestrację wszystkich mierzonych parametrów, d) rejestrację wybranych parametrów na żądanie operatora, e) obliczanie wskaźników złożonych, charakteryzujących przebieg procesu, jak np. wartości średnie, sumaryczne zużycie surowców, sprawność procesu, koszty itp. Wymienione funkcje należą do informacyjnych. Do maszyny wypełniającej funkcje doradcze jest wprowadzona także informacja o programie produkcji w pewnym okresie czasu i informacja o ograniczeniach w procesie. Te dodatkowe informacje umożliwiają podanie operatorowi przez maszynę wskazówek warunkujących optymalny przebieg procesu. Ostateczna decyzja o wykorzystaniu tych porad należy do operatora. Maszyny informacyjno-sterujące wypełniają wszystkie wymienione dotychczas funkcje a ponadto, bez udziału operatora, bezpośrednio sterują procesem. Maszyny tego rodzaju mogą współpracować ze zwykłymi regulatorami, wówczas maszyna wpływa tylko na ich nastawy, lub dzięki odpowiedniej konstrukcji mogą wypełniać również zadania wielokanałowego regulatora cyfrowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>