Wlokna sztuczne

Szereg elementów postępu technicznego w przędzalnictwie włókien naturalnych znajduje zastosowanie również w przędzalnictwie włókien sztucznych. Wyeliminowanie operacji zbędnych z punktu widzenia właściwości włókien sztucznych umożliwił wynalazek konwertera. Konwerter jest to urządzenie, na którym odbywa się cięcie włókien ciągłych na odcinki o potrzebnej długości oraz formowanie z nich taśmy. Taśma ta ma charakter taśmy czesankowej. Zastosowanie konwertera umożliwiło wyeliminowanie wszystkich początkowych operacji (urządzenia rozluźniające, trzepiące, zgrzeblarki oraz rozciągarki poprzedzające czesarki) i przerobienie taśmy czesankowej na przędzę o odpowiednim gatunku. Zastosowanie techniki konwerterowej daje bardzo poważne efekty ekonomiczne, dzięki 1) wyeliminowaniu wstępnej obróbki, 2) zmniejszeniu ilości maszyn i urządzeń, 3) zmniejszeniu obsługi, 4) wyeliminowaniu odpadków powstających w początkowej fazie obróbki. Dalszą fazą rozwojową techniki wytwarzania przędz z włókien sztucznych jest teksturowanie. Cięcie włókien sztucznych ma na celu uzyskanie przędzy o odpowiednio zmechaconej powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>