Wlokniny

Włókniny dzielą się na klejone i przeszywane. Włókniny klejone są to wyroby otrzymywane przez sklejenie z sobą włókien, które do agregatu wprowadzane są w postaci runa zgrzeblarkowego. Istnieją dwa podstawowe systemy klejenia włókien: elementami termoplastycznymi, np. włóknami PeCe, klejami płynnymi, np. lateksami. Przy użyciu jako środka wiążącego włókien PeCe, miesza się je na zgrzeblarce z włóknami klejonymi. Następnie runo poddaje się prasowaniu w temperaturze mięknięcia włókien termoplastycznych. W ten sposób następuje związanie masy włóknistej w jednorodną całość. Przy użyciu klejów płynnych runo nasyca się klejem, po czym prasuje się je w odpowiedniej temperaturze przy określonym nacisku. Włókniny klejone stosowane są na dodatki krawieckie, jak np. sztywniki, podkładki na wyroby powlekane, wyroby izolacyjne i wyściólkowe oraz elementy obuwia. Efektywność tych metod polega na: 1) wyeliminowaniu procesów przędzalniczych i tkackich, 2) możliwości użytkowania nieprzędnych odpadków włókienniczych, 3) kilkudziesięciokrotnie większej wydajności w porównaniu z krosnem tkackim. Włókniny przeszywane otrzymuje się przez przeszywanie przędzą warstwy runa zgrzeblarkowego. Tego typu włókniny stosowane są jako watolina, futra sztuczne oraz zamiast tkanin odzieżowych wierzchnich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>