Wplyw dodatkow stopowych

Głównym zadaniem dodatków stopowych jest poprawienie szeregu własności stali. Składniki stopowe mogą wpływać na polepszenie własności mechanicznych, chemicznych (odporność na korozję), a nawet elektrycznych (oporność). Zmiany te spowodowane są głównie wpływem składników stopowych na strukturę stali oraz na przebieg przemian podczas obróbki cieplnej. Niektóre składniki, jak chrom, wolfram, molibden, wanad, aluminium i krzem, wpływają na podniesienie temperatury przemiany żelaza y+y. i na zwężenie obszaru istnienia austenitu. Inne, jak nikiel i mangan, obniżają temperaturę tej przemiany i rozszerzają obszar austenitu. Przy dostatecznie dużej zawartości tych składników w stali można uzyskać po hartowaniu budowę austenityczną. Większość składników stopowych (z wyjątkiem kobaltu i wanadu) zmniejsza krytyczną szybkość studzenia w czasie hartowania, co ma bardzo istotne znaczenie i a przebiegu procesów obróbki cieplnej, można bowiem stosować do hartowania ośrodki wolnej chłodzące (oleje — zamiast wody). Powolniejsze chłodzenie zapobiega powstawaniu w stali dużych naprężeń cieplnych, mogących spowodować pęknięcie przedmiotu podczas hartowania. Ponadto zmniejszenie krytycznej prędkości hartowania pozwala na uzyskanie grubszej warstwy zahartowanej na martenzyt, zwiększa się zatem hartowność stali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>