Wytrzymalosc na rozciaganie

Największą wytrzymałość drewno wykazuje wówczas, gdy kierunek działania sił jest równoległy do układu włókien jest to wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne. Jest ona średnio 2,5 razy większa od wytrzymałości na ściskanie. Mimo to w praktyce i rzadko się z niej korzysta, gdyż wskutek małej wytrzymałości drewna na ścinanie rozciągany element łatwo ulega zniszczeniu przez ścięcie w uchwytach lub zamocowaniach. Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (kierunek działania sił prostopadły do kierunku włókien) jest średnio 30 razy mniejsza od wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien. Niska wartość tej wytrzymałości tłumaczy skłonność drewna do. pękania ma ono miejsce wówczas, gdy wartość spowodowanych wysychaniem naprężeń rozciągających w zewnętrznych warstwach drewna zbliża się do wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne. Ze względu na dużą wytrzymałość i mały ciężar właściwy drewno jest szeroko stosowane w konstrukcjach inżynierskich na dźwigary, stropnice w obudowie górniczej, belki stropowe, elementy rusztowań itd. Pod działaniem siły zginającej belka ulega wygięciu, które rośnie w miarę wzrostu obciążenia miarę odkształcenia stanowi strzałka ugięcia. Drewno sztywne, n małej wydłużalności, łamie się przy małej strzałce ugięcia drewno uplastycznione przez liydrotermiczną obróbkę wydłuża się bardziej i daje się łatwiej odkształcać. Wytrzymałość drewna na zginanie wykazuje wartości pośrednie między wytrzymałością na ściskanie a wytrzymałością na rozciąganie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>