Zadania przemyslu spozywczego

Przemysł spożywczy bierze udział w zaopatrzeniu ludności we wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Rola jego pod tym względem zwiększała się w przeszłości i zwiększa nadal stale wraz ze wzrostem urbanizacji i industrializacji. W miarę bowiem wzrostu uprzemysłowienia i rozwoju miast wzrastają potrzeby w zakresie przygotowania dla ludności produktów spożywczych w postaci utrwalonej oraz ich transportu i przechowywania. Przeobrażenia społeczne ostatnich dziesięcioleci i upowszechnienie się udziału kobiet w pracy zawodowej wywołują konieczność wytwarzania coraz większych ilości żywności w postaci półproduktów i produktów przygotowanych do kulinarnego wykończenia lub bezpośredniej konsumpcji. Gwałtownie wzrastającą ludność trzeba nie tylko zaopatrzyć w żywność, ale również zapewnić jej znaczne polepszenie w sposobie odżywiania się. Stąd wynika szczególnie ważne zadanie przemysłu spożywczego polegające na takim organizowaniu procesów przetwórczych, transportu i przechowalnictwa, aby przebiegały one zgodnie z wymaganiami higieny żywienia przy uwzględnieniu wszystkim zdobyczy nauki w tym zakresie, zapewniały zachowanie w przetworach wszystkich cennych dla organizmu ludzkiego składników surowca oraz zapewniały artykułom żywnościowym najlepsze właściwości pod względem smaku, aromatu i wyglądu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>