Zapalnik w rteci

Przyłożenie do zapalnika, zanurzonego w rtęci na głębokość 3-4 mm, dodatniego napięcia 80-100 V i przepuszczenie krótkotrwałego prądu 10-30 A powoduje na powierzchni styku elektrody z rtęcią duży spadek napięcia oraz wytworzenie bardzo silnego pola elektrycznego. Następuje emisja z rtęci, zaś między zapalnikiem i rtęcią wytwarza się niewielkie wyładowanie łukowe. Zasadnicza różnica między zadaniem elektrody zapłonowej w ignitronie a siatki w tyratronie polega na tym, że zapalnik zapala łuk, a siatka tyratronu zapobiega powstaniu łuku. Ignitron nie przewodzi prądu, aż do chwili zasilenia zapalnika, który wymusza przewodzenie. W tyratronie siatka powstrzymuje ruch elektronów emitowanych przez termokatodę i łuk może zapalić się dopiero po osiągnięciu przez napięcie wartości odpowiadających charakterystyce zapłonu. Jeśli napięcie anody ignitronu będzie dodatnie względem katody, łuk natychmiast przerzuci się na anodę i w jej obwodzie popłynie prąd nawet do 1000 A. Natężenie tego prądu jest niezależne od parametrów elektrody zapłonowej. Obniżenie napięcia anody poniżej napięcia gaśnięcia spowoduje zanik łuku. Prąd przestanie płynąć. Ignitrony produkowane na prądy 100-1000 A stosuje się w układach sterujących, np. przy zgrzewarkach, oraz w układach prostownikowych dużych mocy. W układach prostownikowych zapłon i gaśniecie ignitronu następuje w każdym okresie prądu zmiennego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>