Zasady konstrukcyjne

Współczesne maszyny cyfrowe posiadają z reguły budowę blokową, umożliwiającą wybór zestawu najbardziej odpowiedniego dla określonego typu zadań. Można więc dobierać na ogół w elastyczny sposób komplet urządzeń wejściowych i wyjściowych, ilość bloków pamięci głównej, ilość stacji pamięci zewnętrznych. W nowszych typach wielkich maszyn można również dobierać ilość współpracujących ze sobą jednostek centralnych. Konstrukcje układów elektronicznych (arytmometr, sterowanie, układy wybierania i odczytu, układy pomocnicze urządzeń wejścia wyjścia) opiera się najczęściej na łatwo wymiennych, zunifikowanych pakietach. Pakiety te najczęściej ‚wykonane są w postaci płytek z połączeniami drukowanymi, zaopatrzonymi w złącza stykowe. W dobrze zaprojektowanych maszynach ilość różnych typów pakietów nie przekracza kilkunastu. Nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku maszyn mikroelektronicznych, gdzie na ogół ilość typów pakietów jest duża.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>