Zegary balansowe

Zegary te są na ogół mniej dokładne od wahadłowych, rozpowszechnienie swe zawdzięczają temu, że nie przerywają chodu w czasie ich przenoszenia. Pierwszy zegar balansowy wykonany był według pomysłu Ch. Huyghensa w r. IWS,a. Chronometr morski. Chronometr morski stanowi niezbędny przyrząd w nawigacji. Wraz z sekstansem służy do wyznaczania długości geograficznej na morzu. Dla uniknięcia wpływu kołysań statku chronometr zawieszony jest na tzw. kardanie, dzięki czemu zajmuje stale położenie tarczą zwrócona do góry. Dokładność chronometru na morzu wynosi — 0,1 sęk/dobę, a przy zachowaniu warunków stałej temperatury jego dokładność osiąga kilka setnych sekundy. Pierwszy chronometr zbudował Anglik J. Harrison, zdobywając tym nagrodę 20 000 funtów szterlingów, wyznaczoną w r. 1714 przez parlament angielski dla wynalazcy metody wyznaczania długości geograficznej na morzu. b. Zegarki noszone. Zegarki noszone stanowią najbardziej rozpowszechnione przyrządy pomiarowe. Pierwsze zegarki noszone powstały na przełomie XV i XVI w. we Włoszech, Francji i w Niemczech. W r. 1510 Niemiec P. Henlein z Norymbergi wykonał zegarek sprężynowy, nakręcany co 40 godzin z regulatorem kolebnikowym i wychwytem wrzecionowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>