Zegary mechaniczne

Zegar mechaniczny należy do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów. Pierwsze zegary mechaniczne powstały w połowie XIII wieku, początkowo jako zegary wieżowe. Według nieuzasadnionej legendy wynalazcą miał-być mnich Gerbert, późniejszy papież Sylwester I. Najdawniejszymi wzmiankami w literaturze są rysunek wieży zegarowej Wilarsa z r. 1245 i pieśni IX i XXIV w Boskiej Komedii Dantego, Zachowały się jedynie trzy zegary wieżowe z tego okresu, wszystkie w Anglii: w katedrze w Wells, w zamku w Dover i w katedrze Salisbury. W Polsce z zegara na ratuszu we Wrocławiu ocalał tylko dzwon. W muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się przed kilku laty odnaleziony mechanizm zegara wieżowego konstrukcji zbliżonej do zegara w Dover ze śladami późniejszych przeróbek domniemywa się, że pochodzi on z czasów założenia Uniwersytetu. Podobnie jak inne zegary wieżowe tego okresu, nie posiadał tarczy l wskazówek, bieg czasu zaznaczając jedynie wybijaniem godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>