Zeliwo

Żeliwo jest to stop żelaza z węglem, zawierający zwykle 2,5~4,5% oraz różne domieszki metalurgiczne, głównie krzem, mangan, fosfor i siarkę. Węgiel jest składnikiem, który decyduje o własnościach żeliwa. Może on występować w żeliwie w postaci grafitu lub bardzo twardego i kruchego cementytu. Grafit występujący w żeliwie w postaci płatków nadaje przełomom żeliwnym szarą barwę i stąd nazwano je żeliwem szarym. Obecność w żeliwie cementytu nadaje mu wysoką twardość i odporność na ścieranie. Przełom takiego żeliwa jest biały i stąd jego nazwa — żeliwo białe. Duża zawartość węgla i krzemu oraz powolne studzenie sprzyjają powstawaniu żeliwa szarego, natomiast duża zawartość manganu oraz szybkie studzenie — żeliwa białego. Żeliwo szare ma dobre własności odlewnicze, poza tym daje się dobrze obrabiać skrawaniem. Wytrzymałość żeliwa waha się w szerokich granicach i zależy od postaci wydzielonego grafitu oraz struktury podłoża, w którym grafit występuje. Im drobniejsze i bardziej równomiernie rozłożone są płatki grafitu, tym większa jest wytrzymałość żeliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>